CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG MOBI

Cài đặt ứng dụng Unistudent trên App Store

Bước 1:Truy cập biểu tượng App Store trên iPhone hoặc click vào đường dẫn Appstore trên cổng thông tin.

Hình 1: Truy cập App Store từ cổng thông tin

Quan sát thấy biểu tượng “kính lúp” trên màn hình. Chúng ta nhập tên ứng dụng Unistudent rồi nhấn chữ “Tìm kiếm”.

Hình 2: Truy cập App Store trên iphone để bắt đầu tải ứng dụng

Hình 3: Tìm kiếm ứng dụng muốn tải về trên App Store

Bước 2: Ứng dụng được trả về theo từ khóa tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng của ứng dụng muốn tải từ App Store, rồi nhấn Get (Nhận), tiếp đó nhấn Install (Cài đặt) để tải ứng dụng về iphone.

Hình 4: Ứng dụng trả về theo từ khóa tìm kiếm

Hình 5: Cài đặt ứng dụng

Bước 3: Trong một số trường hợp, App Store sẽ yêu cầu chúng ta phải nhập lại mật khẩu ID Apple hoặc xác nhận bằng Touch ID để hoàn thành việc tải ứng dụng về iphone. Khi đó, chúng ta làm theo yêu cầu và chờ kết quả.

Hình 6: Nhập ID Apple

Ứng dụng sau khi tải xong sẽ có biểu tượng hiển thị trên màn hình điện thoại.

Hình 7: Biểu tượng ứng dụng trên màn hình sau khi cài đặt hoàn thành

Cài đặt ứng dụng Unisoft trên GooglePlay

Bước 1:Truy cập biểu tượng Cửa hàng Play trên màn hình điện thoại hoặc click vào đường dẫn Google Play trên cổng thông tin.

Hình 1: Truy cập Google Play từ cổng thông tin


Hình 2: Truy cập Cửa hàng Play trên Điện thoại để bắt đầu tải ứng dụng

Chúng ta nhập tên ứng dụng Unisoft để tìm kiếm ứng dụng.

Hình 3: Tìm kiếm ứng dụng muốn tải về trên Cửa hàng Play

Bước 2: Ứng dụng được trả về theo từ khóa tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng của ứng dụng muốn tải từ Cửa hàng Play, rồi nhấn "Cài đặt", để hệ thống tải ứng dụng về về điện thoại.

Hình 4: Cài đặt ứng dụng

Bước 3: Khi hoàn thành cài đặt ứng dụng. Trên Cửa hàng Play hiển thị thông tin ứng dụng đã được cài đặt thành công. Có thể mở trực tiếp ứng dụng khi chọn "Mở ứng dụng" trên Cửa hàng Play

Hình 6: Cài đặt ứng dụng thành công

Ứng dụng sau khi tải xong sẽ có biểu tượng hiển thị trên màn hình điện thoại.

Hình 7: Biểu tượng ứng dụng trên màn hình sau khi cài đặt hoàn thành